Polska liderem w poszukiwaniu gazu z łupków


W Londynie został ogłoszony raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej „Złote zasady dla złotej ery gazu” („Golden Rules for a Golden Age of Gas”), który przedstawia Polskę jako lidera w zakresie poszukiwania gazu z łupków na tle światowych złóż gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych. Z satysfakcją należy podkreślić, że minister gospodarki i minister środowiska brali udział w pracach nad roboczą wersją raportu.

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency – IEA) dotyczy wydobycia gazu ziemnego z formacji łupkowych, wpływu na światowe rynki energii oraz aspektów środowiskowych i regulacyjnych związanych z eksploatacją. Jest to jeden z najważniejszych kompleksowych dokumentów, związanych z tą tematyką, jaki powstał w ostatnim czasie.

„Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej znajdzie z pewnością uznanie w środowisku inwestorów. Poza tym, że podkreśla znaczenie gazu z łupków dla przyszłości globalnego rynku energetycznego to potwierdza jednocześnie, że jego wydobycie jest bezpieczne dla środowiska naturalnego, przy zachowaniu wypraktykowanych standardów technologicznych. Rozwiązania rekomendowane w raporcie w dużej części są stosowane w praktyce wydobywczej w Polsce od dawna, a teraz mają szansę na uniwersalne stosowanie w innych krajach na świecie. Raport poparty autorytetem MAE będzie też wyjątkowo użyteczną pomocą w dyskusjach na forach europejskich” – komentuje dokument wiceminister środowiska Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje podstawowe warunki dotyczące poszukiwań i produkcji, jakie muszą być spełnione aby wykorzystać potencjał związany z wydobyciem gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Raport podkreśla, że realizacja projektów wydobywczych powinna uwzględniać aspekty techniczne i społeczne związane bezpośrednio z procesem produkcji gazu ziemnego. Wydobycie gazu ziemnego z formacji łupkowych jest opłacalne i przy zachowaniu odpowiednich standardów zapewnia bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Rekomendacje przedstawione w raporcie obejmują procedury zatwierdzania, monitoringu i kontroli prac, które zostały wypracowane i są stosowane przez podległe ministrowi środowiska instytucje nadzorujące (m. in. Wyższy Urząd Górniczy). Procedury te obejmują np. kontrolę właściwego zaprojektowania i wykonania konstrukcji otworu, zapobieganie obsypywaniu ścian oraz przedostawaniu się płynu szczelinującego, a później gazu do poziomów chronionych, w tym m.in. poziomów wodonośnych.

W „Golden Rules” jest przedstawiony szereg rozwiązań stosowanych w Polsce. Obejmują one np. ograniczanie wpływu hałasu w czasie wierceń i szczelinowań, stosowanie napędów elektrycznych, obudów dźwiękochłonnych maszyn i urządzeń, a także ekranów ochronnych oddzielających skupiska mieszkalne od miejsc wykonywania robót.

Raport wskazuje także konieczność udziału lokalnych społeczności w zyskach z wydobycia, potrzebę promocji innowacyjności i wymiany technologii oraz najlepszych praktyk i standardów pracy. Odpowiedź na te zalecenia znajdzie się w przygotowanym przez ministra środowiska projekcie ustawy „Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym”. Do obowiązków Pełnomocnika Rządu ds. rozwoju wydobywania węglowodorów, który ma zostać powołany i umiejscowiony w Ministerstwie Środowiska w najbliższym czasie, będą należały także te działania.

Niezależnie od zapisów ustawy i powołania pełnomocnika wiele zależy od aktywności samorządów. W Polsce powstaje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju regionów w kontekście poszukiwania gazu ziemnego z łupków. Ministerstwo Środowiska aktywnie wspiera te inicjatywy i uznaje duży potencjał w ilości projektów dotyczących tematyki gazu ziemnego z formacji łupkowych.

Źródło: www.mos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *